مدیریت نشست های فعال
شماره سیستم عامل مرورگر IP تاریخ ورود #
{{$index + 1}} {{item.OS}} {{item.Browser}} {{item.IpAddress}} {{item.LoginPDate}}