شماره نام سرویس کد پیگیری تاریخ خرید روش پرداخت مبلغ کل (ریال) وضعیت
{{$index + 1}}
{{orderItem.ProductName}}

مشاهده لیست خرید

{{orderItem.ProductName}}

{{ order.TrackingCode || order.OrderId }} {{order.PayPersianDate }} درگاه پرداخت درگاه پرداخت اعتبار آیوتل درگاه پرداخت {{order.Price | number:0 }}

موفق

ناموفق