شماره نام ابزار کد پیگیری تاریخ خرید روش پرداخت مبلغ کل (ریال) وضعیت
{{$index + 1}}
{{orderItem.ProductName}}
{{ order.TrackingCode || order.OrderId }} {{order.PayPersianDate }} درگاه پرداخت پرداخت نشده اعتبار آیوتل {{order.Price | number:0 }}

موفق

ناموفق