شهرداری تهران

در این سرویس کلیه خدمات شهروندان همچون بررسی وضعیت آلودگی تهران در مناطق پرتردد، وضعیت ترافیک مناطق مختلف، استعلام و پرداخت خلافی خودرو و زمان تردد وسایل حمل ونقل عمومی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. کافیست سرویس مدنظر خود را فعال نموده تا بتوانید به آسانی و در کمترین زمان ممکن آن خدمت را بصورت هوشمند دریافت نمایید.