پرداخت

آیوتل سرویس پرداخت هوشمند فراهم کرده تا کاربران با استفاده از این وب سرویس بتوانند تبدیل شماره حساب به شماره شبا را به راحتی برای بانک‌های مختلف انجام دهند. با استفاده از این وب سرویس می‌توان تبدیل شماره حساب به شبا را کمترین زمان ممکن انجام داد.