مانی کالکشن

دنگت رو بگیر سرویسی مناسب برای عموم جامعه است که در تقسیم هزینه‌های مشترک و پرداخت هزینه با مشکل مواجه شده اند.با استفاده از این سرویس می توانید خیلی راحت مشکل محاسبه هزینه های شارژ ساختمان، مسافرت و مهمونی و ... برطرف نمایید و حتی پرداخت بدهی‌ها را به افراد یادآوری کنید.