دستگاه حسگر دود

دستگاه حسگر دود 

رایگان

user icon6

وضعیت اتصال

این سرویس فاقد تنظیمات می باشد.

setting iconتنظیمات سرویس

{{ap.AppletFilters[0].Title}}

در حال پردازش ...

تست با موفقیت انجام شد
* {{item.ServiceTitle}}

در حال پردازش ...

تست با موفقیت انجام شد

دیگر سرویس‌های تامین کننده

تست شروع کننده با خطوط مترو

رایگان

user icon0

تست اجرای دستورات IOT

رایگان

user icon0

دستگاه شمارشگر افراد

رایگان

user icon1

تست نهایی

رایگان

user icon1

خبرگزاری

رایگان

user icon7

دستگاه شمارشگر افراد زمان دار

رایگان

user icon1

تست ورزشی

37515

ریال

user icon1

حسگر دود زمان دار

رایگان

user icon1

شروع کننده دستگاه با شهرداری

رایگان

user icon3

تست اینترنت اشیا جدید

رایگان

user icon1

{{comment.Comment}}

{{myComment.Comment}}